January 11, 2023

Sa kohë duhet për të treguar simptomat e STD?

Sa kohë duhet për të treguar simptomat e STD? Sëmundjet seksuale të transmetueshme (STD), ose infeksione seksualisht të transmetueshme (IST), zakonisht kalojnë nga personi në person […]